Det er mange varmepumper ute på markedet i dag, og hvilken som er rett for deg vil være avhengig av dine ønsker og behov. En av varmepumpenes virkemåte er ventilasjon, altså en avtrekksvarmepumpe.

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper, også kalt for ventilasjonsvarmepumpe, fungerer gjennom å hente varme fra ventilasjonsluft. Altså trekker pumpen varm luft fra våtrom og kjøkken som deretter varmer opp rom og vann på nytt. Pumpen bruker dermed gammel luft til å lage ny varm luft som varmer opp boligen din, og vil være et godt alternativ for mange.

Søk om stønad fra Enova

Ettersom avtrekksvarmepumpe er et miljøtiltak kan du få inntil 20 000 kroner igjen for investeringen gjennom Enova tilskudd.

Hvem skal velge avtrekksvarmepumpe

Hvilken varmepumpe som er best for akkurat din bolig kan en leverandør hjelpe deg med. Når det er sagt, så vil svaret på hvem en avtrekksvarmepumpe passe for være de som har felles ventilasjonsavtrekk med resten av blokken eller bygget. Videre vil akkurat denne varmepumpen være lønnsom for de som allerede har en form for avtrekksventilasjon. Dette er fordi varmepumpen blir som en ekstra del til det systemet som allerede er etablert. Til slutt vil en avtrekksvarmepumpe være aktuelt for de som har vannbåren gulvvarme, ettersom pumpen vil kunne gi varme til det vannbårne varmesystemet.

Innhent flere tilbud, få en god pris

En varmepumpe koster litt, men er definitivt verdt investeringen. Likevel anbefaler vi deg at du henter inn flere pristilbud på det budsjettet du har satt deg. Det finnes nemlig mange modeller og prisklasser, og du bør selvsagt sammenligne flere pristilbud for å få det beste tilbudet.  Leverandører av varmepumper kjemper om deg som kunde og er dermed villig til å strekke seg langt for at du skal velge akkurat dem. Dette resulterer i at du får den beste modellen i din prisklasse, og det til den beste prisen på markedet.