Luft til luft varmepumpe er den vanligste varmepumpen på markedet, og ofte den typen de fleste tenker på når man snakker om varmepumpe. En av grunnene til at denne varmepumpen er den mest populære er prisen. Dette er varmepumpen som er det billigere alternativet og koster normalt sett mellom 13 000 til 20 000 kroner. Nøyaktig hva prisen blir vil variere ut ifra type, modell og funksjoner. En annen grunn til at denne varmepumpen er mye valgt er fordi prosessen kan reverseres og den kan brukes som aircondition på sommerstid.

Slik fungerer luft til luft varmepumpe

Varmepumpen av type luft til luft fungerer ved å hente uteluft og deretter varmer eller kjøler luften før den slippes inn i boligen. Prosessen går ut på at en væske fordamper når den tilføres energi og avgir energi når den kondenserer. Dette er grunnen til at det er mulig å flytte varme fra en kald omgivelse til en varm omgivelse, altså kald luft utenfra til varm luft inne.

En luft til luft varmepumpe har derfor en utedel og en innedel. Utedelen skal sørge for å få luft inn for deretter å varmes opp eller kjøles ned. Du har helt sikkert sett en slik utedel tidligere, men flere velger å lage et varmepumpehus for å skjule utedelen noe. I tillegg vil en varmepumpehus gjøre at utedelen skjermes for vær og vind, noe som er viktig for at dette ikke kommer inn i selve systemet. Et slikt varmepumpehus vil altså spare deg for en god del vedlikeholdsarbeid og sikrer for at varmepumpen holder lenger.

Hvorfor luft til luft varmepumpe?

Denne varmepumpen vil være et godt alternativ uansett størrelsen på boligen, den vil gi jevn og god temperatur i hele boligen og kan brukes hele året. For å få en så jevn temperatur som mulig i boligen bør dører og vinduer holdes lukket.

En annen god fordel med en luft til luft varmepumpe er at den har lite utslipp av forurensing og sikrer et godt inneklima ved å filtrere for små partikler. I tillegg får du mye varme for lite energi, noe som resulterer i en lavere strømregning for din del.