Har du en ny bolig eller nyrenovert bolig vil ventilasjonsvarmepumpe være et godt alternativ. Dette er fordi varmepumpen er avhengig av at ventilasjonssystemet fungerer godt, noe det gjør i nye bygg. Denne varmepumpen brukes balansert ventilasjon gjennom to ulike kanalsystemer. Det ene systemet slipper inn oppvarmet frisk luft til boligen, mens det andre kanalsystemet trekker ut brukt og tung inneluft.

Fordeler med ventilasjonsvarmepumpe

Brukt inneluft har en høy og stabil temperatur noe som gjør at varmepumpen vil kunne holde boligens temperatur mellom 18 til 25 grader ettersom hva du ønsker.

Dersom du i dag har en gammel, elektrisk varmtvannsbereder med lite mekanisk ventilasjon kan ventilasjonsvarmepumpe være et godt alternativ. I tillegg passer varmepumpen godt til en separat varmesentral med bereder, ventilasjon og automatikk.

Er det snakk om nye boligbygg vil det være en fordel å installere varmepumpen i blokken for å spare inn på energi. Dette vil komme alle i boligen til gode og gir en balansert ventilasjon og godt inneklima.

Ulemper

Med en ventilasjonsvarmepumpe er det også visse ulemper. Det er nemlig begrensninger på hvor mye varme man kan få ut av an ventilasjonsvarme ettersom det er begrenset mengde luft i boligen. Det er derfor man vil trenge et ekstra varmeelement når det er på sitt aller kaldeste ute. I tillegg vil også en slik varmepumpe være best å installere dersom boligen er under konstruksjon eller renovering. I enkelte boliger må man ofte ha en egen frisklufttilførsel eller pipeavtrekk til eventuelt ildsted. Dette er fordi avtrekksventilasjon skalerer undertrykk.

Installasjon

Når man skal installere varmepumpen er det viktig at man får en godkjent elektroinstallatør som kan jobben sin. Flere leverandører av varmepumper har også med seg en elektriker som skal koble varmepumpen til en jordet kurs med jordfeilbryter. Som du skjønner er det altså viktig å ha en sertifisert og dyktig håndverker som installerer varmepumpen. Dette er også et av kravene til å få Enova stønad (les mer på deres nettsider).

Videre er plassering av varmepumpen viktig for å få jevn temperatur og mest ut av varmepumpen. Systemet bør plasseres i nærheten av et sluk og slik at det er lett komme forbi for rengjøring av boligen. Selve størrelsen varierer med ulike modeller, men normalt sett er varmepumpen tilsvarende et høyt kombiskap. Du bør derfor tenke på hvor akkurat denne type varmepumpe kan plasseres i ditt hjem for at det skal stå praktisk. Dette vil også leverandøren av varmepumpen hjelpe deg med om du er usikker.